Jak zaznacza w rozmowie z gazetą, nie będzie miał znaczenia dla dodatkowej wypłaty system, w którym wypłacana jest emerytura lub renta. Będzie dotyczyło zarówno świadczeń w systemie powszechnym, jak i rent i emerytur służb mundurowych, rolników, rent socjalnych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent inwalidów wojennych i wojskowych czy rodzicielskich świadczeń uzupełniających.