Koronawirus może zmienić długość średniego życia

Wprost przedstawiło wyniki nowego badania, opublikowanego w piśmie PLOS ONE. Z analizy wynika, że przez koronawirusa może nas czekać krótkotrwały spadek oczekiwanej długości życia.

Fot. Shutterstock

Jak tłumaczy magazyn PLOS ONE, koronawirus prawdopodobnie doprowadzi do skrócenia średniej długości życia w niektórych obszarach. Głównie chodzi o miejsca, które zostały poważne dotknięte pandemią. Na analizę wpłynął szereg scenariuszy wskaźników rozpowszechnienia się koronawirusa w czasie jednego roku.

Naukowcy z IIASA stworzyli model mikrosymulacyjny, za pomocą którego sprawdzili prawdopodobieństwo zgonów z powodu COVID-19 i prawdopodobieństwo zgonów z innej przyczyny. Obliczono wpływ wirusa SARS-CoV-2 na oczekiwaną długość życia i porównano je z danymi wejściowymi.  Wynika z nich, że pandemia przy niskich wskaźnikach rozpowszechniania nie wpłynęłaby na długość życia, ale już przy wskaźnikach mających tylko 2% może przyczynić się do spadku długości życia.

„Przy 10% rozpowszechnieniu utrata oczekiwanej długości życia prawdopodobnie przekroczy rok w krajach o wysokiej średniej długości życia, takich jak kraje Europy i Ameryki Północnej. Przy 50% oznacza to utratę trzech do dziewięciu lat życia. W regionach słabiej rozwiniętych wpływ jest mniejszy, biorąc pod uwagę fakt, że już w starszym wieku przeżywalność jest niższa.”

-tłumaczy jeden z naukowców.  Dodaje, że po zakończeniu pandemii,  nawet w krajach najbardziej dotkniętych koronawirusem, długość życia stopniowo będzie się poprawiać.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE