Premier Polski: „Musimy przywrócić siły witalne gospodarce”

Trwa konferencja premiera. Mateusz Morawiecki przekazał, że Polska otrzyma 76 mln euro z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze mają zostać przekazane na odbudowę gospodarki. 

Mateusz Morawiecki potwierdził, że dziś umowa partnerstwa rusza w Polskę. Formalnie jest to porozumienie pomiędzy naszym krajem, a instytucjami Unii Europejskiej. Jednak jak zaznaczył, ze społecznego punktu widzenia jest to porozumienie pomiędzy państwem, Unią Europejską i społeczeństwem polskim. Polska ma otrzymać 76 milionów euro.

Główne obszary inwestycji to infrastruktura, rozwój obszarów wiejskich, ochrona zdrowia czy edukacja. Środki zagospodarowane mają zostać w najlepszy możliwy sposób, chroniąc również miejsca pracy, ale i stwarzając nowe, bardziej innowacyjne stanowiska, które pozwolą Polakom zostać w kraju zamiast szukać pracy poza jego granicami.

Podział środków miałby uwzględniać poziom zamożności obywateli w poszczególnych regionach kraju, a także tempo rozwoju tych regionów. Premier zapowiedział, że będą prowadzane konsultacje online w każdym województwie, a zgłaszanie uwag będzie możliwe do 22 lutego 2021 roku.

Środki mają zostać uruchomione jak najszybciej, ale jak zaznacza premier, dopiero po uzgodnieniu wszystkiego ze społeczeństwem i instytucjami unijnymi.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]