Uwaga. Ostrzeżenie hydrologiczne dla Małopolski. Możliwe gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Małopolski. Obszar to zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy oraz bezpośrednich dopływów Wisły.

Fot. Kraków w Pigułce

Przebieg: W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą być obserwowane gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.
Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE