W Krakowie powstało pierwsze Integracyjne Centrum Rodziców!

W Krakowie powstało pierwsze Integracyjne Centrum Rodziców z dzieckiem po szóstym roku życia o specjalnych potrzebach rozwojowych. To miejsce, w którym rodzice z dziećmi o specjalnych potrzebach mogą się spotykać, brać udział w warsztatach, szkoleniach i korzystać z konsultacji.

Fot. Pixabay

Integracyjne Centrum Rodziców z dzieckiem po szóstym roku życia o specjalnych potrzebach rozwojowych to nowa propozycja miasta skierowana do krakowskich rodzin. Centrum ma być miejscem przyjaznym zarówno dla dzieci o specjalnych potrzebach, jak też ich rodziców, gdzie oprócz zajęć i szkoleń będzie można wymieniać się doświadczeniami, integrować, budować relacje i wspierać.

Utworzenie centrum to uzupełnienie oferty miasta, zawierającej przedsięwzięcia wspierające krakowskie rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami, o propozycje odpowiadające na potrzeby starszych dzieci – od szóstego roku życia.

Zajęcia, konsultacje, inicjatywy integracyjne

W ramach projektu planowane są między innymi zajęcia i warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci dostosowane do możliwości i zainteresowań podopiecznych (np. muzyczno-taneczne, plastyczne, artystyczne, sensoryczne oraz ruchowe) oraz indywidualne konsultacje (w tym psychologiczne) dla dzieci i rodziców.

W programie działań znajdą się szkolenia oraz wykłady ze specjalistami dotyczące np. opieki czy wyboru ścieżki edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci z dysfunkcjami. W tym zakresie działania centrum wesprą: psycholog, pedagog, logopeda, dietetyk oraz inni specjaliści.

Centrum planuje spotkania dla dzieci oraz rodziców, które pomogą w zapobieganiu izolacji oraz umożliwią wzmacnianie umiejętności społecznych poprzez nawiązywanie relacji również z dziećmi pełnosprawnymi. Celem funkcjonowania centrum jest także tworzenie nieformalnych grup wsparcia oraz organizacja spotkań dla podopiecznych i ich rodzin, na przykład imprez i pikników.

W ramach centrum powstanie punkt informacyjno-doradczy działający stacjonarnie oraz telefonicznie. Dodajmy, że jednym z założeń nowego miejsca jest też prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Pięć dni w tygodniu, pięć godzin dziennie

Integracyjne Centrum Rodziców będzie otwarte pięć dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) po pięć godzin dziennie. Wszystkie działania centrum będą odbywać się w budynku Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja na osiedlu Uroczym 14, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mieści się tam siedziba integracyjnej szkoły podstawowej.

Działania centrum są realizowane na zlecenie miasta przez Stowarzyszenie Razem dla Integracji. Krakowianie mogą korzystać z oferty nowego miejsca nieodpłatnie. Dodatkowe informacje tutaj.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE