Śmiertelny wirus z Chin. Mamy komunikat stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przedstawia informacje dotyczące zachorowań na infekcje dróg oddechowych wywołanych nowym typem koronawirusa pochodzącym z Chin.

Pierwsze przypadki zachorowań zarejestrowano pod koniec grudnia 2019 r. w dużym mieście Wuhan w południowych Chinach. Ze wstępnych wyników badań laboratoryjnych wynika, że czynnikiem etiologicznym jest nowy koronawirus (2019-nCoV).

Od 31 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r. zgłoszono ogółem 295 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków nowego zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, w tym cztery zgony. Spośród zgłoszonych przypadków 291 pochodziło z Chin a 4 przypadki zgłoszono poza Chinami: w Tajlandii (2), Japonii (1) i Korei Południowej (1).

Pierwsze zachorowania powiązano z przebywaniem / pracą na targu ryb i owoców morza Seafood City w Wuhan, który został zamknięty w dniu 1 stycznia 2020 r.

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) potwierdziło wykrycie pierwszego przypadku nowego koronawirusa 2019-nCoV w Stanach Zjednoczonych w stanie Waszyngton u pacjenta, który niedawno wrócił z Wuhan w Chinach.

Chorobę wywołuje genetycznie nowy odzwierzęcy coronavirus, podobny do wirusów SARS i MERS.

 

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi, a inne krążą wśród zwierząt, w tym wielbłądów, kotów i nietoperzy. Czasami koronawirusy zwierząt mogą ewoluować i infekować ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS)

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub zwierzęciem.

Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. U zgłoszonych osób wystąpiły takie objawy jak gorączka, kaszel i duszność oraz typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami w badaniach RTG klatki piersiowej.

Odnotowane przypadki wśród personelu medycznego opiekującego się chorymi potwierdzają, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka.

W świetle aktualnie dostępnych informacji ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), stwierdzono, że:

1) Obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG odwiedzających Wuhan;

2) Istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków importowanych w krajach o największej liczbie osób podróżujących z/do Wuhan (tj. w krajach Azji).

3) Istnieje niskie prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków importowanych w krajach UE/EOG, ze względu na mniejszy ruch ludzi podróżujących z/do Wuhan.

4) Przestrzeganie odpowiednich zasad zapobiegania i kontroli zakażeń w krajach UE/EOG (w szczególności w placówkach opieki zdrowotnej) oraz dowody wskazujące na ograniczone przenoszenie się wirusa między ludźmi, powodują, że ryzyko wystąpienia wtórnych przypadków w UE oceniane jest jako niskie.

W związku ze zbliżającym się 25 stycznia Nowym Rokiem w Chinach, wielu turystów będzie się przemieszczać różnymi środkami transportu.WHO wezwała władze kraju, społeczeństwo i wczasowiczów, aby byli czujni.

W celu zmniejszenia ogólnego ryzyka ostrych infekcji dróg oddechowych podczas podróży do lub z obszarów w których wystąpiły zachorowania należy:

  • unikać bliskiego kontaktu z osobami z ostrymi objawami infekcji dróg oddechowych;
  • często myć i /lub dezynfekować ręce, szczególnie po bezpośrednim kontakcie z chorymi ludźmi lub ich otoczeniem;
  • unikać bliskiego kontaktu z żywymi lub martwymi zwierzętami;
  • podróżni z objawami ostrego zakażenia dróg oddechowych powinni zachować higienę podczas kaszlu (utrzymywać dystans, zakrywać usta i nos, podczas kataru i kichania używać chusteczek jednorazowego użytku).

(Powyższe zalecenia przedstawia infografika WHO umieszczona poniżej informacji.)

Sytuację epidemiologiczną w Azji Południowo-Wschodniej monitoruje na bieżąco także Główny Inspektorat Sanitarny.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżnych planujących podróż do Wuhan w Chinach znaleźć można pod tym linkiem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych/

Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni wybierający się w tamte rejony powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Jest to sytuacja szybko ewoluująca, a informacje są aktualizowane w miarę ich udostępniania na stronach najważniejszych instytucji zdrowia publicznego na całym świecie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]